Arsene Wenger

Tony Adams: Chơi bóng tự do và lời khuyên của Arsene Wenger

By : TinTuc22-10-2020

Những gì khó khăn nhất ập đến. Tôi chạm đáy và chạm đến ngưỡng mà tôi không còn muốn sống nữa. Tôi không muốn sống với nỗi đau, tôi đã quá đau đớn rồi, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để kết liễu cuộc sống của mình. Tôi ở trong luyện ngục. Thật […]

Xem thêm